TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE A BICICLETELOR ELECTRICE

Preturile de pe site sunt valabile pentru inchirieri de la sediul nostru. Pentru servicii aditionale de transport si ghid, preturile se vor calcula in functie de distanta si numarul de biciclete.

Putem asigura servicii de transport biciclete pe remorca speciala pentru grupuri de minim 10, maxim 20 de biciclete, pe o distanta rutiera de maxim 100 de km in jurul orasului Sibiu. Pentru distante mai mari, va rugam sa ne contactati.

MODALITATE DE LUCRU

Clientul va completa formularul din site. Acest formular genereaza automat un mail catre societatea noastra. Vom raspunde la acest mail in terman de o zi lucratoare, comunicand clientului disponibilitatea bicicletelor electrice pentru perioada aleasa, pretul total si, dupa caz, pretul serviciilor aditionale (transport, servicii de ghid, etc.)

CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE

ARTICOLUL 1: Produsele sunt în stare „gata de utilizare”, în stare de funcționare perfectă, complete cu fiecare piesă și  accesoriu, baterie, conform raportului de livrare a acestora semnat de către Părți și anexat la prezentul contract.

ARTICOLUL 2: Toate cheltuielie de transport, indiferent de natura acestora, vor fi suportate de Client.

ARTICOLUL 3: Clientul trebuie să păstreze bicicleta exact in starea in care a primit-o, aceasta incluzand si toate accesoriile acesteia sau alte accesorii necesare transportului.

  ARTICOLUL 4: Clientul, imediat dupa încheierea contractului de închiriere, va pune bicicletele la dispoziția KIWI Pie  pentru a putea fi transportate inapoi la sediul Societatii..

În cazul în care Clientul nu respectă această prevedere, va trebui să plătească o rate suplimentare zilnice de chirie.

ARTICOLUL 5: În  momentul predării sau primirii bicicletei, Clientul semnează „Procesul verbal de predare/primire” în care va fi notată starea de uzură a bicicletei. În momentul restituirii se va semna „Procesul verbal de restituire” întocmit împreună cu tehnicianul numit de către KIWI Pie srl pentru a stabili condițiile și starea de uzură a bicicletei și faptul că acestea corespund cu cele menționate în contractul semnat.

ARTICOLUL 6: Clientul este responsabil pentru bicicletă până în momentul restituirii acesteia către KIWI Pie S.r.l.

ARTICOLUL 7: Bicicleta trebuie să fie utilizată numai ca mijloc de transport și corespunzător cu desfășurarea unei activități de agrement și sport. Bicicleta și accesoriile închiriate trebuie să fie utilizate și tratate cu atenție, bun simț și grijă.  Bicicletele cu pedalare asistată  pot transporta greutăți (persoane și obiecte)  care să nu depășească 100 kg.

ARTICOLUL 8:  Fiecare bicicletă Junior poate transporta un copil cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani  cu o greutate care să nu depășească 60 kg.

ARTICOLUL 9:  Responsabil pentru daunele cauzate bicicletei, terților și lucrurilor în timpul utilizării vehiculului este utilizatorul final, care nu va putea să solicite nici o formă de compensare de la KIWI Pie S.r.l.

ARTICOLUL 10:  KIWI Pie S.r.l. poate solicita încetarea contractului în cazul în care observă condiții de utilizare necorespunzătoare ale bicicletei.

ARTICOLUL 11: Clientul, cu autorizația prealabilă din partea KIWI Pie S.r.l., poate instala accesorii, echipamente și / sau componente, cu condiția ca acestea să fie omologate.

ARTICOLUL 12:  În cazul pierderii cheilor, accesoriilor bicicletelor sau deteriorării partiale sau totale a bicicletei si/sau a accesoriilor, KIWI Pie S.r.l. va solicita clientului suma necesară pentru aducerea la starea inițială a bicicletei, calculată în baza listei de prețuri și a ofertei furnizorului pieselor de schimb. Tariful orar al manoperei este în valoare de 70 lei / h (saptezeci lei / oră). Toate cheltuielile, inclusiv cele de transport, sunt în sarcina Clientului.

ARTICOLUL 13: În cazul furtului bicicletei si/sau a accesoriilor acesteia, Clientul se obliga ca în termen de cinci zile de la data furtului/distrugerii, și să plătească cu titlu de garanție o sumă echivalentă cu prețul de achiziție al bicicletei și a acesoriilor care fac obiectul furtului. Această sumă va fi returnată doar în cazul recuperării/găsirii bicicletei. În caz contrar suma respectivă va fi reținută ca și despăgubire pentru daunele cauzate.

ARTICOLUL 14:  Pe durata închirierii, Utilizatorul este responsabil pentru orice eveniment sau daune cauzate lui însuși, terților, lucrurilor în timpul utilizării bicicletei închiriate sau a accesoriilor.

ARTICOLUL 15:  Clientul declară, încă de acum, că KIWI Pie S.r.l este exonerat de la orice răspundere civilă ce i-ar putea fi imputabilă ca proprietar al produselor, pentru eventualele daune care pot datorate unor terte parti.

ARTICOLUL 16:   De la începutul contractului de închiriere, Clientul va răspunde exclusiv in fata KIWI Pie S.r.l. pentru daunele inerente utilizării, custodiei și circulației articolelor, chiar dacă provin de la un eveniment fortuit, de forță majoră sau de o terță parte, inclusiv furt, incendiu și alte daune produse bicicletelor.

ARTICOLUL 17:  KIWI Pie S.r.l. se angajează să efectueze, la cerere, toate activitățile de mentenanță suplimentară a bicicletelor la sediul / atelierul său,  facturând Clientului costul manoperei în valoare de 70 lei / oră (saptezeci lei / oră) și eventuale cheltuieli de transport.

ARTICOLUL 18: În momentul restituirii, articolele vor fi predate în starea în care acestea au fost primite, cu excepția uzurii normale.

ARTICOLUL 19: În momentul restituirii bicicletei și / sau a accesoriilor, Clientul și Responsabilul din partea KIWI Pie S.r.l., completează și semnează Procesul verbal de restituire și notează eventualele daune provocate articolelor închiriate și returnate. În cazul în care Clientul refuză să semneze Procesul verbal sau nu este de acord cu constatările KIWI Pie S.r.l., acesta din urmă are dreptul de a acționa în conformitate cu prezentele Condiții Generale, în special cele referitoare la plata despăgubirii.

ARTICOLUL 20:  KIWI Pie S.r.l. nu va fi responsabil în nici un caz față de Client pentru întreruperea serviciilor datorate forței majore sau a unui eveniment fortuit.

ARTICOLUL 21:  Nerestituirea bicicletei fără comunicare prealabilă sau, în orice caz, fără motivarea cazurilor excepționale va fi considerată o infracțiune de furt și, prin urmare, va fi raportată autorităților judiciare.

ARTICOLUL 22:  Clientul este obligat să achite suma aferentă chiriei de la începutul închirierii până în momentul în care acesta se va prezenta pentru închiderea contractului de închiriere, precum și eventualele costuri pentru daune, furturi totale sau parțiale.

ARTICOLUL 23: Clauză de reziliere:
Încălcarea de către Client chiar și numai a uneia dintre prevederile acestor Condiții generale de închiriere, a Contractului încheiat referitor la închirierea bicicletei sau a Procesului verbal de predare va autoriza KIWI Pie Srl să rezilieze contractul cu efect imediat și să retragă bicicleta sau accesoriile date împrumut Clientului.

ARTICOLUL 24:  Clientul se poate retrage în orice moment din contract și să returneze bicicleta (accesoriile) către KIWI Pie S.r.l., dacă bicicleta sau accesoriile prezintă o defecțiune materială ce nu permite utilizarea sa în siguranță  și neperturbată și, în același timp, KIWI Pie S.r.l. nu a furnizat o bicicletă sau accesorii pentru înlocuire. În acest caz, KIWI Pie srl va restitui suma plătită pentru închirierea neefectuată și eventuale alte suplimente calculate la perioada de timp în care Clientul nu a reușit să utilizeze bicicleta (accesoriile).

ARTICOLUL 25:   Instanța competentă:

  • Legile romane sunt aplicabile in cazul litigiilor care ar putea decurge din aceste Condiții generale de închiriere, Contractul stipulat privind închirierea bicicletei în cadrul rețelei KIWI Pie Srl, lista oficială KIWI Pie Srl și Documentul de închiriere semnat și Procesul verbal de predare. Tribunalul roman are jurisdicție exclusivă în cazul în care chiriașul este o entitate comercială cu sediul în Romania sau dacă relația de închiriere se referă în întregime sau în principal la întrebuințări pe teritoriul romanesc.
  • Orice comunicare între KIWI Pie S.r.l. și Client care decurge din acest contract și care este legata de acesta va fi transmisă în scris la sediul partilor.
  • Soluționarea oricărui litigiu ce ar putea apărea în legătură cu interpretarea, executarea sau rezilierea acestui contract, va fi de competența Tribunalul din Sibiu.